تعیین تکلیف طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت

تعیین تکلیف طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت

خبر روزانه – رسیدگی به گزارش کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی درباره طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت در دستورکار جلسه علنی امروز نمایندگان قرار دارد. عضو هیئت رئیسه مجلس دستورکار جلسه علنی را به‌شرح ذیل اعلام کرد: ـ ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون برنامه و بودجه درباره طرح دوفوریتی تغییر تاریخ سال مالی. ـ گزارش