تولید موفقیت‌آمیز پلی‌اتیلن سنگین با کاتالیست بومی‌شده SAZ

تولید موفقیت‌آمیز پلی‌اتیلن سنگین با کاتالیست بومی‌شده SAZ

در اولین همایش تخصصی کاتالیست صنعت نفت در صنایع ملی پتروشیمی، مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی از سیدغلامحسن گرشاسبی در راستای آزمایش موفقیت‌آمیز کاتالیست داخلی Saz201 در واحد پلی اتیلن سنگین پتروشیمی ایلام تقدیر کرد