شروع پرقدرت «ونوین» در فروردین ماه

شروع پرقدرت «ونوین» در فروردین ماه

بانک اقتصادنوین در یک ماه ابتدایی سال جاری توانست یک هزار و 771 میلیارد ریال از محل خالص عملیات واسطه گری پولی درآمد کسب کند که نسبت به ماه مشابه در سال گذشته 18.7درصد رشد کرده است؛