معافیت رسانه‌های مکتوب تا سقف ۵ نفر از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما

معافیت رسانه‌های مکتوب تا سقف ۵ نفر از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما

خبر روزانه – موضوع لغو معافیت بیمه‌ای مطبوعات و نشریات که طی بخشنامه ۱۴۰/۳ شماره ۱۰۰۰/۹۹/۶۵۳۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۹ سازمان تامین اجتماعی ابلاغ شده بود، با پیگیری‌ های به‌ عمل آمده، ابطال شده و کارگاه‌ های مذکور مجددا از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما تا میزان ۵ نفر معاف شدند. به گزارش خبر روزانه به نقل