طلا به نقطه جوش رسید

طلا به نقطه جوش رسید

طلای جهانی به دلیل نگرانی از افزایش شدید نرخ بهره برای دومین بار متوالی سقوط کرد؛