راه اندازی آزمایشی رمز پول ملی بانک مرکزی طی ماه‌های آینده

راه اندازی آزمایشی رمز پول ملی بانک مرکزی طی ماه‌های آینده

خبر روزانه – صالح‌آبادی با استقبال از نکات مطرح شده توسط صاحبنظران اقتصادی گفت: موضوع رمز پول بانک مرکزی از مدت‌ها قبل در نهاد سیاست‌گذار پولی و بانکی مطرح بوده، لیکن در این دوره کارگروهی متشکل از کارشناسان اقتصادی، فنی و نشر اسکناس این موضوع را تا مرحله عملیاتی به صورت آزمایشی به سرانجام رساندند.