هیچ ایرانی بدون «بیمه» نمی‌ماند

هیچ ایرانی بدون «بیمه» نمی‌ماند

خبر روزانه – بر اساس بند “د” تبصره ۱۴ قانون بودجه ۱۴۰۱، افراد فاقد بیمه پایه سه دهک پایین درآمدی، به صورت رایگان و بدون پرداخت حق بیمه تحت پوشش قرار می‌گیرند و بر همین اساس نیز بیمه درمانی برای ۵ میلیون و ۴۰۰هزار نفر از روز شنبه ۱۷ اردیبهشت‌ ماه برقرار شده است. از