جایگاه و منزلت پزشكان بیمه دانا با اصلاح ساختار سازمانی ارتقاء می‌یابد

جایگاه و منزلت پزشكان بیمه دانا با اصلاح ساختار سازمانی ارتقاء می‌یابد

نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل بیمه دانا، بهبود و ارتقای شاخص‌های عملکردی این شرکت در حوزه‌ درمان را حاصل تلاش مستمر و ارزشمند پزشکان معتمد در خصوص کنترل و نظارت بر اسناد پزشکی و فرایند پرداخت خسارت عنوان کرد.