تاکید بر بهره گیری از توانمندی ساخت داخل در پروژه ساخت و تامین بالگردهای غیر نظامی

تاکید بر بهره گیری از توانمندی ساخت داخل در پروژه ساخت و تامین بالگردهای غیر نظامی

در حاشیه یازدهمین نمایشگاه بین المللی هوایی کیش ، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران ( ایدرو ) و شرکت راشین هلیکوپتر در نشست مشترکی ، همکاری فیمابین در حوزه ساخت و تامین بالگرد های غیرنظامی را بررسی کردند.