افزایش حقوق بازنشستگان تصویب شد

افزایش حقوق بازنشستگان تصویب شد

نمایندگان مجلس با افزایش حقوق بازنشستگان موافقت کردند. بر این اساس میزان افزایش حقوق بازنشستگان ۹۰۰ هزار تومان بعلاوه ۵ درصد از حکم تعیین شد؛
افزایش ۵۷ درصدی حداقل حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی

افزایش ۵۷ درصدی حداقل حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی

علی بهادری جهرمی در صفحه شخصی خود نوشت: «حداقل حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی، ۵۷ درصد افزایش یافت؛ یکی از بیشترین افزایش‌ها در ۲۰ سال گذشته و نزدیک ۲۰ درصد بالاتر از نرخ رسمی تورم. در راستای عدالت و با حفظ تناسب پرداخت با سایر صندوق‌ها در بودجه ۱۴۰۱، افزایش حقوق سایر سطوح به صورت پلکانی