افزایش حقوق ۴ میلیون بازنشسته تأمین اجتماعی از ماه جاری

افزایش حقوق ۴ میلیون بازنشسته تأمین اجتماعی از ماه جاری

خبر روزانه – حجت‌‌الله عبدالملکی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در برنامه شبکه خبر با بیان اینکه افزایش حقوق بازنشستگان را متناسب با افزایش حقوق کارگران، مصوب کرده‌ایم، گفت: این افزایش در وزارت کار مصوب شده است و برای تصویب نهایی به هیأت دولت ارسال کرده‌ایم. به گزارش فارس، مقرر است هیأت دولت در