بازدید اساتید دانشگاه صدا و سیما از عسلويه

بازدید اساتید دانشگاه صدا و سیما از عسلويه

جمعی از اساتید دانشگاه صدا و سیما به همراه خانواده، از برخی از شركت هاي تابعه گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس بازدید کردند. این گروه ۹۰ نفره در بازديد از شركت هاي پتروشيمي پارس و نوري ، در جریان روند پیشرفت صنعت پتروشیمی در منطقه عسلویه و قرار گرفتند. این چهارمین تور علمی از ابتداي