طراحی ایمپلنتی نوین برای فک و صورت

طراحی ایمپلنتی نوین برای فک و صورت

محققان موفق به ارائه نمونه‌ای هوشمندانه از بیومیمیک با پتانسیل گسترده شدند که می‌تواند در ایمپلنت‌های جراحی و هواپیما‌ها جای خود را پیدا کند تا درجه بالایی از سفتی را در مناطق تحت استرس ارائه دهد؛