حاکمیت شرکتی تنظیم گر روابط میان ذی‌نفعان بازار سرمایه

حاکمیت شرکتی تنظیم گر روابط میان ذی‌نفعان بازار سرمایه

سازمان مدیریت صنعتی سومین کنفرانس بین المللی راهبری شرکتی را با حضور مسئولان، مدیران ارشد سازمان‌ها و صاحب‌نظران این حوزه با موضوع اصلی رابطه هیات مدیره و مدیرعامل در تحقق اهداف نظام راهبری شرکتی در مرکز همایش‌های این سازمان برگزار کرد.