اقتصاد ایالات متحده به رکود خواهد رفت

اقتصاد ایالات متحده به رکود خواهد رفت

م.سلیمانی خبر روزانه – پس از اینکه اقتصاد ایالات متحده برای شش ماهه اول سال متوالی کوچک شد و افزایش نرخ بهره فدرال رزرو باعث ممانعت از کسب‌وکارها و مسکن شد و قدرت خرید مصرف کننده ها کاهش پیدا کرد، ضربان طبل رکود قوی‌تر شد. برآورد اولیه وزارت بازرگانی آمریکا نشان داد که تولید ناخالص