مالیات‌ستانی براساس اصل توانایی پرداخت انجام می‌شود

مالیات‌ستانی براساس اصل توانایی پرداخت انجام می‌شود

رویکرد اصلی سازمان امور مالیاتی را تعامل و اعتماد حداکثری با جامعه مودیان عنوان کرد و ضمن اشاره به رویکرد مودی مداری در استیفای حقوق مردم گفت: نظام مالیاتی در خدمت مردم و برای مردم است. مالیات‎ ستانی براساس اصل توانایی پرداخت انجام می شود

الزامات شرکت‌های دولتی در اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان

الزامات شرکت‌های دولتی در اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان

خبر سما – رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به اینکه از ابتدای دی ماه شرکت های دولتی و سایر دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون خدمات کشوری مشمول قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان می شوند، الزامات قانونی برای صدور صورتحساب الکترونیکی توسط این شرکت ها را تشریح

شناسایی ذی‌نفعان اصلی شرکت‌های صوری در راستای وصول معوقات سازمان

شناسایی ذی‌نفعان اصلی شرکت‌های صوری در راستای وصول معوقات سازمان

خبر روزانه – رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور بابیان اینکه مبارزه با فرار مالیاتی از برنامه‌های اصلی سازمان است، تأکید کرد: در راستای اجرای این برنامه، شناسایی ذی‌نفعان اصلی شرکت‌های صوری جهت وصول معوقات سازمان با همکاری نهادهای مرتبط در دستور کار قرار دارد. به گزارش رسانه مالیاتی ایران، دکتر داود منظور، رئیس‌کل سازمان امور