راه اندازی پرداخت خسارت الکترونیک بیمه ایران در شعبه های اسلامشهر ، دماوند ، شهریار و ورامین

راه اندازی پرداخت خسارت الکترونیک بیمه ایران در شعبه های اسلامشهر ، دماوند ، شهریار و ورامین

حمیدرضا بحیرایی سرپرست اداره کل بیمه های اتومبیل بیمه ایران اعلام کرد : با حضور حسن شریفی رئیس هیات مدیره و مدیر عامل ، اعضای هیات مدیره و معاون فنی، سامانه پرداخت خسارت الکترونیک در شعبه های اسلامشهر ، دماوند ، شهریار و ورامین راه اندازی گردید؛
طرح تسهیلاتی انتخاب بانک ایران زمین چیست؟

طرح تسهیلاتی انتخاب بانک ایران زمین چیست؟

بانک ایران زمین طرح تسهیلات انتخاب را برای ارائه خدمات تسهیلات با قابلیت انتخاب مشتریان ایجاد کرده تا هر فرد مناسب با نیاز و قدرت خود میزان وام و تعداد اقساط را مشخص کند؛