اقدام فوری بیمه «ما» در پرداخت خسارت ۱۶ میلیارد ریالی خودرو / توصیه مهم برای رانندگان بدون بیمه بدنه

اقدام فوری بیمه «ما» در پرداخت خسارت ۱۶ میلیارد ریالی خودرو / توصیه مهم برای رانندگان بدون بیمه بدنه

شرکت بیمه «ما» (سهامی عام) در راستای تحقق و تبیین استراتژی اصلی خود مبنی بر پرداخت به موقع و دقیق خسارت مشتریان؛ طی این هفته فقط در یک پرونده مربوط به بیمه بدنه اتومبیل، نزدیک به ۱۶ میلیارد ریال خسارت به یکی از مشتریان بیمه «ما» پرداخت کرد؛