شرکت کیمیا اسپیدی بزرگترین ناوگان توزیع و فروش انواع روانکار در سطح کشور

شرکت کیمیا اسپیدی بزرگترین ناوگان توزیع و فروش انواع روانکار در سطح کشور

شرکت نفت سپاهان دکتر محمد امیر نیکو همت مدیرعامل این شرکت بیان کرد؛ شرکت کیمیا اسپیدی قشم یکی از شرکت‌های زیر مجموعه شرکت نفت سپاهان به عنوان بزرگترین ناوگان‌ توزیع و فروش و حمل و نقل انواع روانکار در سطح کشور فعالیت می‌کند.