صدور ۲،۲۹۵ فقره ضمانت‌نامه در آذرماه ۱۴۰۱ در باجه‌های بانکی روستایی منتخب پست بانک ایران

صدور ۲،۲۹۵ فقره ضمانت‌نامه در آذرماه ۱۴۰۱ در باجه‌های بانکی روستایی منتخب پست بانک ایران

امور استان‌ها و بازاریابی پست بانک ایران با انتشار گزارشی از صدور ۲،۲۹۵ فقره ضمانت‌نامه به مبلغ ۱۳،۴۸۹ میلیارد ریال در ۸۴ باجه بانکی روستایی طرح سفیران، از ابتدای سال تا پایان آذرماه سال جاری در سراسر کشور خبر داد