هتلی که در پارک ارم سوخت

هتلی که در پارک ارم سوخت

خبر روزانه – ساختمانی که در پارک ارم تهران در آتش سوخت، هتلی بود که در دهه پنجاه بنا شده و بیش از ۲۰ سال بدون استفاده و متروک به حال خود رها شده بود. «هتل خرم» که پس از انقلاب «ارم» نام گرفت، در تملک بنیاد مستضعفان قرار داشت. به گزارش ایسنا، این هتل در شرایطی