اجازه بازگشت انحصارگران به چرخه تأمین كالای اساسی مردم را نمی دهیم

اجازه بازگشت انحصارگران به چرخه تأمین كالای اساسی مردم را نمی دهیم

خبر روزانه – وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه تصمیم دولت برای حذف ارز ترجیحی، منجر به حذف سودجویان و انحصارگران از چرخه تأمین کالای اساسی می شود، تأکید کرد که دولت اجازه بازگشت این افراد به چرخه مزبور را نخواهد داد. دکتر سید احسان خاندوزی طی سخنانی در نشست “حکمرانی مردمی در