درباره ما

نام رسانه: خبر روزانه

شماره مجوز: ۸۵۰۳۲

مدیر مسئول: علی میرزایی

شماره تماس: ۰۹۱۰۶۲۴۰۵۱۷

ایمیل:   info@khabareroozaneh.ir
آدرس اینترنتی: https://khabareroozaneh.ir

پایگاه خبری خبر روزانه با فعالیت سراسری در کشور، از همه شهرستان ها و مراکز استان، خبرنگار و نماینده می پذیرد.
جهت همکاری و همچنین ارائه تبلیغات به این پایگاه خبری با شماره ۰۹۱۰۶۲۴۰۵۱۷ تماس بگیرید.